Inledning

För länge sedan var träden inte bara en växt, utan även tillhåll för knytt och varelser, andar och tomtar. Det var en vanlig tro att hustomten bodde under trädet, därför offrade man saker som gröt och öl till träden och fick absolut inte skada det på nåt sätt. Inte ens löv fick brytas lös.
Numera är det inte många som tror på vättar och tomtar, men det förekommer fortfarande en slags vårdträd vid husen. Trädet bör vara ett ganska stort träd som är i närheten av huset, gärna på framsidan och i närheten av ingången. Detta så att man verkligen förstår att detta träd är ett viktigt träd.

Det första man ska göra vid valet av träd är att fundera vilken funktion det ska ha och vilket slags uttryck det ska framhäva. Vilken typ av trädgård vill just du ha? När du blunder och föreställer dig din trädgård, ser du då knotiga grenar, stabila och knubbiga växter? Eller ser du kanske ett sirligt, silvrigt träd tillsammans med andra vita växter? Ser du en damm med näckrosor och ett lummigt grenverk hänga ner över dammen? Ser du kaskader av blommor under våren som sedan byts ut mot glänsande frukter?
Hur ser rummet ut som du vill inreda?