Vad ett träd tillför trädgården

När man pratar om att skapa en trädgård pratar man ofta om att skapa rum. Man nyttjar termer som golv, tak och vägg. Träden har sin självklara plats i taket i denna indelning, men är egentligen den enda komponenten i trädgården som finns med i alla på ett eller annat sätt.
Det här innebär att valet av träd påverkar i stort sätt hela trädgården och är av största vikt. Hur kronan ser ut och är formad påverkar hur taket blir, även väggarna kan påverkas av detta om det är träd med hängande grenverk eller pelare som pelaraspen eller granen.
Väggarna består bland annat av trädens stammar. Så hur stammarna ser ut påverkar även det utseendet för trädgården. Raka, släta stammar ger ett annat uttryck än vad knotiga, skrovliga stammar ger. Samma sak gäller förstås färgen på barken.

Väggen och taket skiftar utseende från årstid till årstid med hjälp av blommor och höstfärger.

Golvet påverkas även det. Beroende på hur stort trädet är och hur täckande kronan är så gäller det att plantera rätt växt under. Eller kanske man tycker det är bäst att göra en stenläggning i närheten av trädet? Hur ser rötterna ut? Sticker dom upp ur marken och gör en plattlägging omöjlig? Då kan det vara bättre att sätta marktäckare, eller möjligen grus, som istället framhäver rötterna. Om träden blommar så kan man räkna med att få en matta av blomblad när trädet blommat färdigt. Körsbärsblommor som täcker allt med små rosa blomblad som sedan försvinner bort.

Här i Norrland så är träden till mestadels utan löv eftersom vi har vinter en väldigt lång period. Hela trädgården är täckt under ett tjockt lager snö och träden är egentligen det enda som syns av allt man planterat där ute. Därför ska vi inte bara begränsa oss till att tänka på hur löven ser ut och vilken färg blommorna har på trädet, utan vi ska se till hela trädets karaktär! På vilket sätt framhävs de stora, knotiga grenerna under vintern när de färgas vita på ovansidan och frostgrå på undersidan. Hur kan vi utnyttja detta på bästa sätt för att få fram olika stämningar i trädgården som faktiskt fortfarande finns men inte syns lika bra?
Hur ser trädets bark ut? På vilket sätt påverkar en slät, enfärgad bark som häggen intrycket av trädet? Eller en skrovlig, ljusbrun bark som pilens?
Ett träd med en mörk bark framträder mycket mer än en med ljus bark som tex björkens under vintern. En hägg ger ett mörkare intryck med sin mörka stam än en björk, vad fyller bäst sitt syfte?
Många av pilarna har lite mer färg på sina årsskott, och dessa syns ju som bäst under vintern och våren. Silverpilen får lite orangefärgade årskott och bollpilen har ljusgröna.
Björkarna med sina svarta kvistar ger olika uttryck beroende på vilken björk det är. En ornäsbjörk med sina långa, hängande slöjor till grenar bäddar på ett magiskt sätt in trädgården.

På vintern ger de vintergröna växterna ett fylligt uttryck till trädgården. Granen och tallen är de vanligaste barrväxterna, men vi har även härdiga thujor och enar som ger ett annat spännande utseende till trädgården. Thujorna är ofta pyramidformade och ljusare än vad granen eller tallen är medans enar finns från ljusgrönt till stålgrå. Det finns även granar som är stålgrå, och slöjgranar med läckra, hängande grenar. För mycket barrväxter kan ge en dyster känsla till tomten, så överdriv inte utan blanda barrväxterna med lövträd.