Måbär är en av de bästa häckarna för formbeskärning.
Före beskärning sitter grenarna för tätt vilket ger för lite ljus till frukten, och fukt hålls kvar i trädet och ökar risken för problem med röta.
Efter beskärningen andas trädet lättare, solen når in till frukten, och det blir dessutom färre problem med röta i trädet.
Ett spaljerat äppelträd före beskärning.
Efter beskärning.
Ett äppelträd med väldigt låg krona, så man knappt ser att det är ett träd.
Efter beskärning kom både trädet och rabatten fram.
Ett högt och tätt träd före beskärning.
Lägre krona och luftigare grenverk efter beskärning.