Det hela började med en rådgivning, där Emma gjorde en enkel och snabb skiss av ett nytt förslag på hur ytan där det tidigare stått många tallar, kunde utformas.

Man ser baksidan av två skjul, tillhörande två grannar. Här var det tidigare massor med tall.
Sidan av det gula skjulet på kundens tomt, ville de bygga ett vedförråd.
Tomtritningen för själva grävningen.
Ett staket för att skärma av mot grannarna sattes upp, gabioner monterades och stenfylldes för att skapa rummet i trädgården.
Slutligen kom även plantorna på plats! Här kan ni även se vedförrådet med tillhörande tak.