Det här projektet började vi med 2017 med att gå igenom en befintlig design och förbättra den så att det skulle passa familjen bättre. 2018 börjades arbetet med att ta bort alla stenar/kattskallar som täckte ytan mellan de befintliga växterna, sedan fortsatte vi med att gräva upp de växter som fanns, byta ut jorden mot en bättre än den befintliga. Här nedan ser ni bild på hur rabatten såg ut efter alla stenar var bort. Det familjen ville ha, var en frodig rabatt.

Efter vi flyttat på växterna (vi behöll alla, men planterade dem i andra rabatter där de passade bättre)  och den nya jorden var på plats började det roliga arbetet att plantera de nya.

Planteringen skedde på hösten, det är ofta blötare i marken då och mindre bevattning behövs. En mängd narcisser planterades även, dessa lökar är att föredra på platser där harar och rådjur finns, de blir inte uppätna.

Året därpå, 2018, började vi med andra rabatter i trädgården.

Även här åkte det ner narcisser av olika slag i rabatterna, här ser ni också den färdiga plattläggningen.

2020 började vi med de små rabatterna på innergården av tomten, här ser ni även hur det såg ut med alla kattskallar som låg i rabatten vid första stugan. 

Vi flyttade på pilen och satt buskar och perenner där istället.

Här kommer några av bilder på hur rabatterna har utvecklat sig, från kala rabatter fyllda med sten, till frodiga fyllda med långvarig blomning. Bilder från 2019.