Träd III – Ornäsbjörk


Betula pendula ’Dalecarlica’ – Ornäsbjörk

Ännu en björk som kan tänkas bli lite för stor för den lilla villaträdgården, men har man plats för den är det är väldigt härdigt och vackert träd. Den klarar av minst upp till zon 6, högre zoner har jag inte nåt bekräftat exemplar, men det är inte helt otänktbart.
Trädet blir 20-25 m högt, får en rundad och ofta ojämn krona. I och med att bladen är flikiga så ger det trädet ett väldigt luftigt och sirligt uttryck. Grenarna är i sig väldigt hängande och bidrar till sirligheten.

Detta träd är ett karaktärsträd och bör stå så att det verkligen kommer till sin rätt och man får se hela trädet. Det trivs på de flesta jordarna i sol-halvskugga.

Rolig information är att det ofta används till geocaching (Geocaching är en typ av skattjakt) då trädet har blivit utvalt till Sveriges riksträd år 1985 och planterades då ut i de flesta av Sveriges kommuner på centrala platser.

Bildkällor: 1, 2